Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników naszych serwisów.

 

Administrator Danych Osobowych

 

Marcin Jasiewicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VKR Marcin Jasiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 888-101-41-81, REGON 910177518, ul. Okrzei 63/3, 87-800 Włocławek

 

Adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@tisto.pl

 

Dane osobowe

 

1. Podczas korzystania z serwisu (dodawania opinii o produkcie), Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych (podpis i adres e-mail).

 

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratora w celu świadczenie usług oferowanych w serwisie.

 

3. Podstawa przetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. Podanie danych jest dobrowolne.

 

6. Skutek niepodania danych – brak możliwości dodania opinii o produkcie.

 

7. Jeśli Użytkownik doda opinię o produkcie, jej treść będzie przechowywana przez czas nieokreślony.

 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania przeniesienia danych do innego administratora.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy Danych

 

Administrator korzysta z usług podmiotu zewnętrznego (dostawcy hostingu potrzebnego do prowadzenia serwisu), któremu mogą być przekazywane dane Użytkowników.

 

Ciasteczka (cookies)

 

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików cookies

 

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików cookies używamy

 

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików cookies

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.